Ozan Arı
Yayınlarımız
Yayın
Deniz Mol
Renkli Grafen Monitörler
FTIR Spektroskopisi
Araştırma Öncelik Alanları

Radyasyon Fiziği ve Uygulamaları Anabilim Dalı

Araştırma Öncelik Alanları

Biyofizik

Radyasyon Fiziği

Alt Çalışma Konuları

Spektroskopi

Dozimetre

Fiziksel ve Biyolojik Dozimetreler

Anahtar Kelimeler

Spektroskopi, çok değişkenli analiz, biyobelirteçler, idrar, Dozimetre, iyonize ve non-iyonize radyasyon, radyoterapi, Monte Carlo Modelleme, devamı..

 

Fotonik  Anabilim Dalı

Araştırma Öncelik Alanları

Fotonik, Kuantum Teknolojileri

Sensör ve Dedektörler

Alt Çalışma Konuları

Kuantum Optik

Kuantum Plazmonik

Nano-Fotonik

Silikon Bazlı Fotodiyot

Hibrit Enerji Depolama Sensörleri

Anahtar Kelimeler

Doğrusal olmayan optik, fano rezonanslar, nano-mikro çipler, kuantum durum üretimi, nanoteknoloji, fotodiyot, dedektör, devamı..