Engin Durgun
Renkli Grafen Monitörler
FTIR Spektroskopisi
Enstitü Yönetimi

Nükleer Bilimler Enstitüsü

Enstitü Yönetimi

Enstitü Müdürü

Prof. Dr. Mehmet Emre TAŞGIN

metasgin@hacettepe.edu.tr

metsagin@gmail.com

 

Enstitü Müdür Yardımcısı

Prof. Dr. Özlem ÖZGÜN

ozlem@ee.hacettepe.edu.tr

ozgunozlem@gmail.com

 

Enstitü Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Neslihan SARIGÜL

nsarigul@hacettepe.edu.tr

Enstitü Sekreteri V.

Nurten TÖRE 

 nurtent@hacettepe.edu.tr