Engin Durgun
Renkli Grafen Monitörler
FTIR Spektroskopisi
Enstitü Yönetim Kurulu

Enstitü Kurulu

Enstitü Müdürü

Prof. Dr. Mehmet Emre TAŞGIN

metasgin@hacettepe.edu.tr

metsagin@gmail.com

Enstitü Müdür Yardımcısı

Prof. Dr. Özlem ÖZGÜN

ozlem@ee.hacettepe.edu.tr

ozgunozlem@gmail.com

Enstitü Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Neslihan SARIGÜL

 

nsarigul@hacettepe.edu.tr

 

Radyasyon Fiziği ve Uygulamaları Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Haluk UTKU

 utku@hacettepe.edu.tr

Fotonik Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Mehmet Emre TAŞGIN

metasgin@hacettepe.edu.tr

metsagin@gmail.com

Enstitü Sekreteri V.

Nurten TÖRE

nurtent@hacettepe.edu.tr

 

Enstitü Yönetim Kurulu

 

Enstitü Müdürü 

Fotonik Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Mehmet Emre TAŞGIN

metasgin@hacettepe.edu.tr

metsagin@gmail.com

Enstitü Müdür Yardımcısı

Prof. Dr. Özlem ÖZGÜN

ozlem@ee.hacettepe.edu.tr

ozgunozlem@gmail.com

Enstitü Müdür Yardımcısı

 

Dr. Öğr. Üyesi Neslihan SARIGÜL

 

 nsarigul@hacettepe.edu.tr

Prof. Üye

(Fen Fakültesi, Kimya Bölümü Analitik Kimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi)

 

Prof. Dr. Filiz KURALAY

 

filizkur@hacettepe.edu.tr

kuralay.filiz@gmail.com

Prof. Üye
(Radyasyon Fiziği ve Uygulamaları Anabilim Dalı Başkanı)

 

Prof. Dr. Haluk UTKU

 

utku@hacettepe.edu.tr 

Doç. Üye
(Fotonik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi)

 Doç. Dr. Tunay TANSEL

tunaytansel@hacettepe.edu.tr

Enstitü Sekreteri V.

Nurten TÖRE

nurtent@hacettepe.edu.tr