Engin Durgun
Renkli Grafen Monitörler
FTIR Spektroskopisi
Enstitü

Nükleer Bilimler Enstitüsü

Nükleer Bilimler Enstitüsü, Nükleer Bilimler alanında lisansüstü eğitim vermek üzere 1982 yılında kurulmuştur.

Nükleer Bilimler Enstitüsü'nün kapsadığı alanları aşağıda kısa bir tarihçe ışığında özetlerken, öncelikle bu alanın gelişmesine uluslararası alanda katkı sağlamış iki Türk bilim insanından bahsetmek gerekir. Feza Gürsey, diğer çalışmalarıyla, özellikle aynadaki görüntüsü kendisiyle aynı olmayan olaylarla uluslararası bilim tarihinde yer almış seçkin bir bilim insanıdır. Erdal İnönü'de kendi adıyla da anılan İnönü-Wigner büzülmesi (İnönü-Wigner büzülmesi) teorisi nükleer bilim tarihine bir kez daha adını yazdırmıştır.

Atom kelimesinin Yunancadaki bölünmez anlamından hareketle nükleer bilimlerin filozoflar çağında başladığını söylemek yanlış olur. Ancak "bilim" kelimesine uygunluk açısından Alman kimyager Martin Klaproth'un 1789'da uranyumu keşfetmesini nükleer bilimler için bir dönüm noktası olarak kabul edebiliriz. Ancak maddenin en küçük parçasının entelektüel boyuttan bilimsel boyutuna kadar gözlem ve deneylere dayalı olarak keşfedilmeye başlanması, İngiliz bilim adamı Dalton'un o dönemde bilinen kimyasal reaksiyonlardan 1808'deki ilk bulgularıyla olmuştur. Dalton'un ve daha sonra Rus bilim adamı Menedeleev'in 1860'lardaki çalışmaları temel elementleri tanımlamayı amaçlıyordu, ancak yine de atom boyutlarına seyahat etmek için çok erkendi.

1895 yılında Wilhelm Conrad Röntgen'in atom çekirdeği etrafında dönen elektronların yörüngelerinin bir uyarım nedeniyle daha küçük yarıçaplı yörüngelere dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan x-ışınlarını keşfetmesi, nükleer radyasyonu incelemeye yönelik ilk adım oldu. Bu tarihten 1945'e kadar olan dönem, atom ve atom altı dünyasının keşfinde en önemli yıllardı.

Kuşkusuz Einstein'ın eseri sadece nükleer bilime değil, fizik bilimine de yön veren en değerli eserdir. Kütlenin enerji eşdeğerliğini, yani enerjinin başka bir kütle biçimi olduğunu açıklayan E=mc2 ile özetlenen teorisi, bugün bilim adamlarını İsviçre'deki CERN bilim merkezinde dünyanın en maliyetli hızlandırıcısı olan hadron çarpıştırıcısındaki deneylerle açıklıyor. , Higgs bozonunun var olup olmadığını keşfetmek için. kütlenin varlığının kaynağının bulunmasına yol açmıştır.

Bu bağlamda nükleer fizik başlığı altında atom çekirdeğinin yapısını anlamaya yönelik bilimsel çalışmalar, atom çekirdeğinden enerji üretimi ve atom altı dünyada uyarımın neden olduğu radyasyon etkileşimi Nükleer Bilimler Enstitüsü kapsamındadır. .

 

Misyonumuz

(Misyon bir birimin var oluş sebebidir. Birimin ne yaptığını, nasıl yaptığını ve kimin için yaptığını açıkça ifade eder. Stratejik plana temel teşkil eden misyon bildirimi, birimin sunduğu tüm hizmetler ile gerçekleştirdiği tüm faaliyetleri kapsayan bir şemsiye kavramdır.)
Üniversitemizin 2023-2027 Stratejik Planı için belirlenen misyonu;
“Araştırma öncelikli bir üniversite olarak bilim, teknoloji ve sanat alanlarında üstün nitelikli ve değişimi yöneten bireyler yetiştirmek; ürettiği bilgi, hizmet ve teknolojiyi toplum ve insanlık yararına sunmak.”
Siz de biriminizin misyonunu Üniversitemizin misyonu ile uyumlu olarak belirleyiniz.

Nükleer ve Fotonik bilimlerinde adını dünya çapında söz ettiren disiplinlerarası çalışmalar yaparak, uluslararası tanınır bilim insanlarını misafir ederek ve yüksek kalitede öğrenci yetiştirerek vizyonumuzu gerçekleştirmek.

Vizyonumuz

(Vizyon üniversitenin geleceğini sembolize eden genel amacıdır. Vizyon bildirimi, stratejik planın kapsadığı zaman diliminin de ötesinde, uzun vadede üniversitenin gerçekleştirmek istediklerini ve ulaşmak istediği yeri yansıtacak bir şekilde belirlenir.)
Üniversitemizin 2023-2027 Stratejik Planı için belirlenen vizyonu;
“Eğitim, araştırma ve diğer hizmet alanlarında ülke ihtiyaçlarını da önceleyerek mükemmele erişen, uluslararası arenada öncü araştırma üniversitelerinden biri olmak.”
Siz de biriminizin vizyonunu Üniversitemizin vizyonu ile uyumlu olarak belirleyiniz.

Nükleer bilimler ve Fotonik alanında uluslararası düzeyde disiplinler arası araştırmalar yürüterek ve yüksek kalitede öğrenci yetiştirerek uluslararası çapta tanınır hale gelmek.

 

Anabilim Dalları

Radyasyon Fiziği ve Uygulamaları Anabilim Dalı
Fotonik Anabilim Dalı