Engin Durgun
Renkli Grafen Monitörler
FTIR Spektroskopisi
Seminer_10

Engin Durgun 

deneme

İki-boyutlu malzemeler (ör. grafen) kullanarak temiz ve sürdürebilir enerji üretilebilir mi?

Üstün özellikli iki-boyutlu malzemeler süperbilgisayarlar yardımıyla öngürürebilir mi? 

Akıllı algoritmalar kullanarak istenilen özellikler deney yapmadan hesaplanabilir mi?

 

Bilkent Üniversitesi, UNAM Direktör Yardımcısı Engin Durgun konuğumuz oluyor.

8 Aralık 2022 Perşembe 14:00, Hukuk Fakültesi, C1 Salonunda (Yüz yüze)

Konuşmanın dili Türkçe’dir.

Tüm Öğrencilerimiz ve Akademisyenlerimiz davetlidir.

(Konuşma lisans öğrencileri seviyesinde olacaktır.)

 

2-boyutlu Malzemelerin Temiz Enerji Alanındaki Uygulamaları

Dr. Durgun ve ekibi kuantum mekaniği tabanlı hesaplama bilimi tekniklerini kullanarak nanomalzemeler üzerinde çalışmalar yapmaktadır. Araştırmaları özellikle iki-boyutlu (2B) malzemeler üzerinde yoğunlaşmakta olup, yeni 2B malzemelerin öngörülmesi ve olası uygulama alanları incelenmektedir. Bu konuşmada süperbilgisayarlar ve akıllı algoritmalar kullanarak 2B malzemelerin günümüzün en önemli sorunlarından olan temiz ve sürdürülebilir enerji üretimine katkıları tartışılacaktır.

*Hukuk Fakültesi’ne yardımları için teşekkür ederiz.

*Engin Durgun, TÜBA GEBİP, TÜBİTAK Teşvik, Bilim Akademisi BAGEP, ODTÜ Parlar vb. birçok ödülün sahibidir.