Proje
Yayınlarımız
Özgür E. Müstecaplıoğu
Yayın
Deniz Mol
Renkli Grafen Monitörler
FTIR Spektroskopisi
İdrar FTIR Spektroskopisi

neslihan_sarigul

Titreşim spektroskopisi uygulamalarından biri olan Fourier dönüşüm kızılötesi (Fourier Transform infrared: FTIR) spektroskopisi ve FTIR mikroskobik görüntüleme son zamanda birçok hastalık analiz çalışmalarında test edilmiştir. Kan ve idrar belirteçleri analizlerinde ve son zamanlarda böbrek hastalıklarının birçok değişik formunda potansiyel tanı aracı olarak kullanımı konusunda umut vadeden çalışmalar bulunmaktadır. Böbrek taşları bileşenlerinin kızılötesi analizleri ve sistin taşlarının tespitinde klinik olarak halihazırda kullanılmaktadır. Spektrometre bileşenlerindeki teknolojik gelişmeler ile yazılım ve matematik tekniklerindeki gelişmelere paralel olarak, bu spektroskopik yöntem günümüzde gastrointestinal, serviks ve prostat kanseri gibi birçok hastalık için ayırdedici tanı yöntemi olarak uygulanmıştır.

Bu alandaki çalışmalarımız öncelikle idrarın taklit edilerek FTIR spectrumunda gösterilmesi ile başlamış olup*, sağlıklı ergenlik öncesi ve yetişkin bireylerin idrar spektrumları arasındaki varyasyon istatistiksel yöntemler kullanılarak gösterilmiştir. Atılım Üniversitesi Biyofizik Araştırma Laboratuvarı, Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Nefrolojisi, Trakya Üniversitesi Nefroloji ve Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı birimleri ile yapılan işbirlikleri sayesinde otizm, hematüri, proteinüri, lipidüri gibi vakaların idrardan tanısında ve/veya takibinde FTIR yönteminin kullanım potansiyeli araştırılmaktadır.

* N. Sarigul, F. Korkmaz, İ. Kurultak. “A New Artificial Urine Protocol to Better Imitate Human Urine” Nature Scientific Reports, 9, 20159, 2019. doi:10.1038/s41598-019-56693-4